Phí vận chuyển

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Vnapp miễn phí toàn bộ phí vận chuyển cho khách hàng.