QUẢNG CÁO TIN NHẮN FACEBOOK

Quảng cáo Facebook Click-to-Messenger là gì?

Quảng cáo Click-to-Messenger là hình thức quảng cáo tin nhắn Facebook có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất, giúp bạn kết nối ngay lập tức với khách hàng nhấp vào quảng cáo bằng cách bắt đầu một cuộc trò chuyện trên Messenger.

Tăng đơn hàng trên Facebook hiệu quả với Quảng cáo Click-to-Messenger từ Vnapp